Skip to content

.

.

.

PRIJAVA ZA PROVEDBU ORGANIZIRANE OBNOVE
NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA ZGRADE

Prijavu nije potrebno podnositi ako je prethodno podnesen iskaz interesa za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata!

Vašu prijavu možete pogledati na ovoj poveznici.

Rok za podnošenje zahtjeva završio je s 10. prosincom 2021.